Li Ta-čao
Li Ta-čao
(1888-1927)

Spoluzaložil Komunistickou stranu Číny spolu s Čchen Tu-siouem. Pracoval jako knihovník v Pekingské universitní knihovně a byl mezi prvními čínskými intelektuály, kteří podporovali bolševické zřízení vlády v SSSR. Mao Ce-tung byl asistentem knihovníka, když tam Li pracoval a Li působil na Maa jako jeden z nejdřívějších a nejnápadnějších vlivů. Přes všechno můžeme říci, že Li byl nacionalista a věřil, že čínské rolnictvo hrálo významnou roli v čínské revoluci.

Pod vedením Lia a Čchena si Komunistická strana Číny vybudovala velmi těsné styky s Kominternou, jež byla v Číně reprezentována svým vyslancem, Hankem Seevlietem. Podle nařízení Kominterny Li a Čchen vstoupili roku 1922 do Sunjatsenova Kuomintangu. Li byl zvolen do ústředního výkonného výboru Kuomintangu v roce 1924. Příbuzenství Komunistické strany Číny ke Kuomintangu bylo velmi kontroverzní, zvláště pro mnoho členů Komunistické strany Číny, a tak se pustupně rozpadalo.

Napětí mezi Kominternou, Kuomintangem a Komunistickou stranou Číny nabízelo příležitosti pro politické intriky. Jako součást Čankajškových plánů na likvidaci komunistů bylo zadrženo několik podezřelých činitelů této strany na počátku roku 1927. Během útoku na Sovětskou ambasádu v Kantonu v dubnu 1927 byli Li a devatenáct dalších osob popraveno na příkaz generála Čanga Cuo-lina.


< Zpět

< Domů