Čchen Tu-siou
Čchen Tu-siou
(1879-1942)

Spoluzakladatel Komunistické strany Číny spolu s Li Ta-čouem v roce 1921, kde v letech 1921-1927 působil jako generální tajemník.

Čchen se zapojil do politiky během jeho práce děkana školy věd a umění na Pekingské universitě v letech 1917-1919. Ovlivnil studentský radikalismus skrze jeho publikaci Nová Mládež.

Pod vedením Lia a Čchena navázala Komunistická strana Číny těsné styky s Kominternou, která byla v Číně reprezentována Hankem Sneevlietem. V důsledku navázání se na Kominternu, byli Li a Čchen přijati do Sunjatsenova Kuomintangu v roce 1922.

Čchen následoval politiku Kominterny během bojů v letech 1925-1927, ale v důsledku spřátelení se s Kuomintangem podle politiky Kominterny prohrál revoluci. Poté se přidal k Mezinárodní Levé Opozici a byl buď vyloučen, nebo sám vystopil (důvody o jeho odchodu se různí) z Komunistické strany Číny v roce 1927. V roce 1932 byl uvězněn Kuomintangem za nelegální politické aktivity a po jeho propuštění v roce 1937 už byly jeho politické aktivity takřka nulové, a to až do jeho smrti. Je pokládán za zakladatele čínského trockismu.


< Zpět

< Domů