Literatura, dokumenty, články
Literatura, dokumenty, články


Počátky japonské invaze do Číny  (počet stažení: )
Tato práce se zabývá počátkem čínsko-japonské války, která probíhala v letech 1937–1945. Ve své první části nastiňuje dějiny čínsko-japonských vztahů v předchozích desetiletích, těžiště práce pak spočívá v analytickém rozboru tzv. incidentu u mostu Marka Pola, který je běžně považován za začátek studovaného válečného konfliktu, a následném popisu japonských ofenzívních vojenských operací. Práce končí japonským dobytím Nankingu a tzv. nankingským masakrem.

Sedmnáctibodová dohoda< Domů