Slunce nejrudější, předseda Mao náš nejbližší
Slunce nejrudější, předseda Mao náš nejbližší

太阳最红毛主席最亲


太阳最红毛主席最亲
您的光辉思想永远照我心
春风最暖毛主席最亲
您的光辉思想永远指航程
您的功绩比天高
您的恩情比海深
心中的太阳永不落
您永远和我们心连心啊
是您砸碎了铁锁链罗
奴隶翻身做主人
是您驱散了云和雾啊
阳光普照大地换新春
是您开出了幸福泉罗
千秋万代流不尽
是您开辟的金光道啊!
我们坚定不移向前进!


Tàiyáng zuì hóng, Máo zhǔxí zuì qīn,
nín de guānghuī sīxiǎng yǒngyuǎn zhào wǒ xīn.
chūnfēng zuì nuǎn, Máo zhǔxí zuì qīn,
nín de guānghuī sīxiǎng yǒngyuǎn zhǐ hángchéng.

Nín de gōngjì bǐ tiān gāo,
nín de ēnqíng bǐ hǎi shēn,
xīnzhōng de tàiyáng yǒngbù luò,
nín yǒngyuǎn hé wǒmen xīnliánxīn ā!

shì nín zásuì liao tiě suǒliàn luó,
núlì fānshēn zuò zhǔrén,
shì nín qūsàn liao yún hé wù à,
yángguāngpǔzhào dàdì huànxīn chūn!

shì nín kāichū liao xìngfú quán luó,
qiānqiūwàndài liú bùjìn,
shì nín kāipì de jīnguāng dào ā!
Wǒmen jiāndìngbùyí xiàng qiánjìn!


Stáhněte si tuto píseň na videu ve formátu FLV

< Zpět

< Domů