Pcheng Čen
Pcheng Čen
(1902-1997)

Veterán čínské revoluce z roku 1949. Vstoupil do Komunistické strany Číny v roce 1923 jako zakladatel stranické organizace v provincii Šan-si. V roce 1929 uvězněn, ale i ve vězení pokračoval v ilegálních politických aktivitách. Po propuštění z věznice v roce 1935 začal organizovat hnutí odporu proti invazním japonským jednotkám. Zhruba ve stejné době byl dosazen do funkce ředitele odborové organizace severní úřadovny Komunistické strany Číny. Je mu připisována zásluha za osvobození Pekingu v roce 1948.

Pcheng byl členem několika ústředních výborů a zastával další vrcholné funce ve státě. Také zastával místo 1. tajemníka pekingského městského stranického výboru, starosty Pekingu (1951), tajemníka politických a zákonných záležitostí komise Ústředního výboru Komunistické strany Číny (1980) a předsedy zasedacího výboru 6. Všečínského shromáždění lidových zástupců (1983).

Pcheng se rozešel s přízní Mao Ce-tunga během Kulturní revoluce, ale "přežil" a dál setrval na svém postu v Komunistické straně Číny. V roce 1988 odešel z vrcholné politiky, ale podporoval ústřední vládu až do své smrti.


< Zpět

< Domů